Olet tässä  >  Ajankohtaista  >  Tietosuojaseloste

PINOMATIC - Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation - GDPR)

Pinomatic asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
Pinomatic Oy, Pohjolantie 7, 61800 Kauhajoki. Y-tunnus FI0706868-1

Yhteyshenkilö
Petri Oravamäki, pinomatic(at)pinomatic.fi

Rekisterin nimi
Pinomatic asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten yrityksen nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite, postitustiedot sekä toimiala.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Pinomatic Oy:n myynnin ja markkinoinnin henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.